Keurmerken

Keurmerken zijn voor aanbestedende diensten een handig instrument om op een snelle manier te oordelen of een product voldoet aan een aantal milieu- of sociale eisen. Deze gids verwijst naar een zo breed mogelijk gamma aan keurmerken voor verschillende producten en diensten.

Tot voor 2015 verwees deze gids naar 24 milieu- en sociale labels die als bewijsmateriaal kunnen fungeren m.b.t. het duurzaam karakter van een dienst of product bij overheidsopdrachten. Gezien de laatste actualisatie dateerde van de zomer van 2011, heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling de labels grondig herbekeken en aangevuld. De dienst onderzocht daartoe in de lente van 2015 het huidig aanbod van criteria voor duurzame producten en diensten bij 24 labelorganisaties. Daarnaast ging het op zoek naar een bijkomend labelaanbod. Omdat het aantal in omloop zijnde sociale en ecologische labels echter hoog oploopt, werd beroep gedaan op art. 43 (keurmerken) van de richtlijn overheidsopdrachten 2014/24/EU. In dit artikel worden 4 relevante voorwaarden omschreven waaraan keurmerken moeten voldoen in het kader van overheidsopdrachten. Elk nieuw keurmerk diende aan alle voorwaarden te voldoen. Op basis van dit onderzoek werden 14 bijkomende keurmerken geïdentificeerd, in het bijzonder voor de sectoren voeding, kleding, verpakkingen en financiële producten. Alle aanpassingen werden in de zomermaanden van 2015 doorgevoerd en kunnen geraadpleegd worden op deze website.

 

Keurmerken in overheidsopdrachten

Deze gids raadt aan om zoveel mogelijk de ecologische eisen (criteria) in het bestek op te nemen. De keurmerken kunnen hiervoor een bron van inspiratie zijn. Ze kunnen tevens als een mogelijk bewijs vermeld worden. De wetgeving overheidsopdrachten (17 juni 2016) voorziet zeer gedetailleerde beschrijvingen voor het verwijzen naar zulke keurmerken in bestekken.

 

Meer keurmerken

Bent u op zoek naar meer keurmerken die een inspiratie kunnen zijn voor uw overheidsopdrachten, kijk dan eens naar www.infolabel.be. Er dient wel opgemerkt te worden dat de vermelde labels niet in alle gevallen relevant zijn voor overheidsopdrachten.