Instrumenten

Concreet kunnen overheden volgende instrumenten gebruiken om ecologische en circulaire aankopen te stimuleren:

Fiches duurzame aankopen – Consulteer de fiches van de Gids voor Duurzame Aankopen voor meer marktinformatie en kennis over de duurzaamheidsimpact gedurende de levenscyclus van producten en diensten

Criteriadocumenten – Raadpleeg criteriadocumenten voor inspiratie voor clausules, criteria en verificatiesystemen op het vlak van duurzaam aankopen

Keurmerken- Gebruik algemene of thematische ecologische en circulaire keurmerken bij alle overheidsopdrachten voor leveringen en diensten

Normen en standaarden met ecologische focus – Verwijs naar standaarden of normen met specifieke ecologische focus

Milieumanagementsystemen – Eis transparantie op het vlak van milieubeheer bij de leverancier (en uitgebreid doorheen de volledige productieketen)

Levenscycluskost – Neem de ecologische externaliteiten mee als kost of bekijk of de behoefte op een andere manier geformuleerd kan worden