Definitie duurzame overheidsopdrachten

Duurzame overheidsopdrachten hebben betrekking op overheidsopdrachtenprocedures waarbij instanties goederen, diensten en werken trachten te verkrijgen die tijdens hun hele levensduur een kleinere negatieve milieu- en sociale impact zullen hebben dan goederen, diensten en werken die dezelfde functie vervullen maar het voorwerp waren van gunningsprocedures die geen rekening hielden met deze aspecten. Daartoe moet rekening worden gehouden met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling, meer bepaald :

(1) het beschermen van het leefmilieu en het verminderen van de ecologische voetafdruk van de overheidsconsumptie;

(2) het aanmoedigen van waardig werk, werkvoorwaarden en groene jobs;

(3) het verbeteren van de kwaliteit van de economische groei, de competitiviteit van de bedrijven en de voorwaarden voor mededinging via de creatie van een level-playing field dat voldoende bedrijven de mogelijkheid biedt om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

Bron: Federale omzendbrief van 16 mei 2014