Voor wie is de gids bestemd?

 

Deze website richt zich vooral naar aankopers uit overheidsdiensten.

Vandaar dat de verwijzingen naar labels, de verschillende criteria en clausules geordend werden in fiches die rekening houden met de wettelijke voorschriften betreffende overheidsopdrachten. Ook met de federale omzendbrieven rond duurzame overheidsopdrachten wordt in deze gids rekening gehouden.

De informatie bij de verschillende producten en diensten in deze gids behandelen vooral de duurzame aspecten in het kader van overheidsopdrachten. Het zijn dus geen modelbestekken die rekening houden met alle aspecten van de regelgeving overheidsopdrachten. Voor meer informatie over de ruimere wetgeving op de overheidsopdrachten kunt u terecht bij de website Public Procurement.

Voor niet-overheidsgebonden inkopers kunnen de fiches een interessante inspiratiebron zijn bij de opmaak van bestekken of bij de vraag naar duurzame producten en diensten. Inkopers uit bedrijven, vzw's en andere organisaties raden we aan om de rubriek juridische achtergrond te lezen. In deze rubriek vindt u een beknopt overzicht van technieken rond overheidsopdrachten die een inspiratie kunnen zijn bij het opstellen van bestekken.