Label update (2015)

Tot voor kort (voor 2015) verwees de gids voor duurzame aankopen naar 24 milieu- en sociale labels die als bewijsmateriaal kunnen fungeren m.b.t. het duurzaam karakter van een dienst of product bij overheidsopdrachten. Gezien de laatste actualisatie dateerde van de zomer van 2011, heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling de labels grondig herbekeken en aangevuld. De dienst onderzocht daartoe in de lente van 2015 het huidig aanbod van criteria voor duurzame producten en diensten bij 24 labelorganisaties. Daarnaast ging het op zoek naar een bijkomend labelaanbod. Omdat het aantal in omloop zijnde sociale en ecologische labels echter hoog oploopt, werd beroep gedaan op art. 43 (keurmerken) van de richtlijn overheidsopdrachten 2014/24/EU. In dit artikel worden 4 voorwaarden omschreven waaraan labels moeten voldoen in het kader van overheidsopdrachten. Elk nieuw label diende aan alle voorwaarden te voldoen. Op basis van dit onderzoek werden 14 bijkomende labels geĆÆdentificeerd, in het bijzonder voor de sectoren voeding, kleding, verpakkingen en financiĆ«le producten.

Alle aanpassingen werden in de zomermaanden van 2015 doorgevoerd en kunnen geraadpleegd worden op deze website.