Producttest (2013)

De Producttest werd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ontwikkeld in de schoot van het Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval en emissies (STIP) in 2006-2007. De test berekende hoe milieuverantwoord aankopen zijn, zoals kantoorartikelen, schoonmaakmiddelen, elektrische apparaten enz.

Anno 2012 is het landschap rond duurzaam aankoopbeleid echter sterk gewijzigd. De noden, de markt en het beleid zijn geëvolueerd. Bij een groen en duurzaam aankoopbeleid moeten we rekening houden met meer elementen dan de productie en oorsprong van materialen. Anderzijds is er bij professionele gebruikers vooral nood aan voorbeeldbestekken met duurzaamheidscriteria en informatie over leveranciers van duurzame producten.

Na vijf succesvolle jaren met 650 geregistreerde gebruikers heeft de OVAM beslist om de Producttest als tool af te ronden. De definitieve afronding is aangekondigd voor midden 2014. Dat betekent geen afbouw van de dienstverlening, maar een efficiëntere en gecoördineerde aanpak voor meer duurzaamheid bij consument en overheid. Vanaf nu geeft de OVAM haar beleid en visie door via de stuurgroepen van de actuele instrumenten en diverse federale en Vlaamse werkgroepen.

De resultaten van de TWOL - studies (Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu) die uitgevoerd werden voor de ontwikkeling van de Producttest werden overgedragen naar www.gidsvoorduurzameaankopen.be. Actuele informatie (anno 2013) uit de TWOL studies kunt u hier raadplegen:

- Voor bureaumateriaal ( TWOL-studie 2011):
- Samenvatting van het onderzoek (NL / FR): 
- Het volledig eindrapport en bijlagen (NL)

- Voor verven en vernissen (TWOL-studie 2010):
- Samenvatting van het onderzoek (NL / FR): 
- Het volledig eindrapport en bijlagen (NL)

- Voor schoonmaakproducten en diensten (TWOL studie 2011):

De informatie van deze TWOL studie (2011) werd verwerkt in een nieuwe studie m.b.t. de ontwikkeling van criteria voor schoonmaakdiensten en producten (2012). Deze laatste studie werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de federale overheid, sectorvertegenwoordigers en NGO’s. Voor meer informatie zie hier.

Het rapport van de TWOL studie (OVAM 2011) is enkel beschikbaar op aanvraag.

- Voor elektrische en elektronische apparaten (TWOL studie 2008):

Het rapport van deze TWOL studie (OVAM 2008) is enkel beschikbaar op aanvraag.
Voor bijkomende vragen hierover kunt u nog tot midden 2014 contact opnemen met producttest@ovam.be