Smartphones (2024)

Verschillende overheidsinitiatieven ondersteunen aankopers bij de opmaak van maatschappelijk verantwoorde bestekken:

In het kader van het vastleggen van prioriteiten voor maatschappelijk verantwoord aankopen heeft de Belgische federale overheid fiches opgemaakt die aankopers informeren over de milieu- en sociale risico’s van bepaalde producten of diensten. Ze onderzoeken daarnaast de opportuniteiten voor de sociale en circulaire economie en de transparantie in de toevoerketens. Deze fiches verwijzen ook naar relatief eenvoudige milieu- en sociale criteria.

In het Nederlandse taalgebied is een overzicht van criteria te vinden in de MVOOcriteria-tool, een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse overheid en Nederlandse Rijksoverheid. Dit instrument omvat een uitgebreide set van (milieu)criteria met handig te integreren concrete bestekbepalingen. Het vermeldt ook hoe je als aankoper deze criteria kan verifiëren tijdens de evaluatie van offertes. De criteria worden geregeld geactualiseerd.

Verder zal de Europese Commissie in de toekomst meer inzetten op  juridische verplichtingen voor aankopers zoals opgenomen in allerhande Europese regelgeving. Op dit moment zijn ook nog de meer vrijwillige instrumenten voor groen aankopen beschikbaar. Ze informeren over milieucriteria en verificatiemechanismen voor verschillende producten en diensten.

De verschillende instrumenten zijn op de volgende plaatsen terug te vinden:

Fiches duurzame aankopen van de federale overheid:

     Fiche ICT (2024)

 

Criteria duurzame aankopen van de Vlaamse en Nederlandse overheid (MVOO-criteriatool)

Fiche milieuvriendelijk aankopen van de Europese Commissie (GPP toolkit)

Voor relevante type-I labels m.b.t. deze productgroep: zie rechts op deze pagina.

Een meer uitgebreid overzicht van labels voor consumenten (Labelinfo) 

 

Labels

  • Blaue Engel
  • TCO
  • Ecologo
Last update: 
Monday, 14. October 2019