Toegankelijkheid

Toegankelijkheid wordt meestal omschreven in de context van fysieke toegang tot (publieke) gebouwen voor alle personen. Het hoeft daarbij niet enkel om gehandicapte personen te gaan. Ook voor kleine kinderen of oudere personen zijn vaak verbeteringen mogelijk door aanpassingen bij de ingangen of de sanitaire installaties. Voor personen met gehoorproblemen kan dan weer gedacht worden aan goed geplaatste informatieborden. De problematiek heeft tenslotte ook betrekking op de leesbaarheid van webpagina’s voor slechtzienden.

 

Bij een onderzoek naar de aankondigingsdocumenten in E-Notification (2015- 2016) komt de problematiek in een 100-tal Belgische publicaties terug in het kader van (a) de bouw van sociale woningen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen (b) renovatie van school- en openbare gebouwen, (c) bouw / renovatie van sanitaire gebouwen (d) architecturale, stedenbouwkundige en landschapsstudie van pleinen, wijken en sites, alsook voorstellen in verband met stadsmeubilair, bewegwijzering en verlichting, en (e) toegankelijkheid voor oudere personen op kerkhoven. Voor meer mobiele personen wordt in de aankondigingsdocumenten ook verwezen naar (a) toegankelijkheid voor onderhoudspersoneel, (b) mobiliteitsaanpassingen (voetpaden en fietspaden) en (c) toegankelijkheid van bewoners bij aanpassingen van wegen of waterwerken.

 

De technische specificaties zijn meestal de meest geschikte plaats in het bestek om de criteria rond toegankelijkheid duidelijk te stellen. Ze worden geformuleerd hetzij door verwijzing naar (internationale, Europese of nationale) normen, hetzij als prestatie-eisen of  functionele eisen, hetzij door verwijzing naar een combinatie van beide systemen. Ook ontwerpen (in het geval van prijsvragen) dienen rekening te houden met toegankelijkheid voor alle personen.

 

Inzake toegankelijkheid zijn inmiddels heel wat websites in België actief die meer toelichting verschaffen over (de regelgeving) rond deze problematiek: Hieronder volgt een beperkt overzicht:

 

Inzake toegankelijkheid gebouwen zie:

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles

 

Inzake toegankelijkheid van websites, zie:

Anysurfer