Innovatie

In de wet op de overheidsopdrachten (17 juni 2016) worden er mogelijkheden geboden om innovatie aan te moedigen via overheidsopdrachten. Onder innovatie wordt verstaan de toepassing van:

een nieuw of aanzienlijk verbeterd product;

een nieuwe of aanzienlijk verbeterde dienst;

een nieuw of aanzienlijk verbeterd proces, waaronder, maar niet beperkt tot productie- of bouwprocessen;

een nieuwe verkoopmethode;

een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, organisatie op de werkvloer of de externe betrekkingen;

onder meer om maatschappelijke problemen te helpen oplossen of de Europese strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei te ondersteunen;

 

In de wet wordt het innovatiepartnerschap beschreven. Dit is een procedure die toelaat om innovatieve producten, diensten of werken aan te schaffen die nog niet op de markt aanwezig zijn en dus niet in de behoefte van de aanbestedende diensten kunnen voorzien. Op die manier creëert de overheid dus een vraag naar de markt.

Anderzijds kunnen bepaalde organisaties reeds een antwoord formuleren op bepaalde maatschappelijke tendensen. Aankopers kunnen dan aan de hand van relatief eenvoudige technieken als bijvoorbeeld onderhandelingsprocedures, varianten, gepaste gunningscriteria kansen bieden aan innovatieve oplossingen. Uiteraard is een voorafgaande marktverkenning hier aangewezen.

 

Eén van de belangrijke aandachtspunten inzake innovatie is het circulair aankopen.

 

Voorbeelden inzake innovatie:

Op E-Notification zijn verschillende verwijzingen terug te vinden naar innovatie (periode 2015 – 2016). Het betreft o.a. (a) de herontwikkeling van bedrijventerreinen of shoppingcentra, (b) wetenschappelijk onderzoek voor nano-technologie, (c) hoogwaardige technologische apparatuur in de geneeskunde, (d) studies voor het stimuleren van productinnovatie of innovatieve organisatiecultuur bij kmo’s,  (e) het bevorderen van een duurzame multimodale logistiek bij havens, (f) creatieve en innovatieve conceptontwikkeling bij musea, (g) verschillende studies met betrekking tot duurzame en innovatieve bestemming van gebouwen, (h) IT oplossingen en vernieuwing van datacenters, (i) brandweervoertuigen, (j) veiligheidssystemen in te bouwen in kleding voor brandweermannen, (k) software voor geïntegreerde managementsystemen of klantendossiers, (l) technologische innovaties in de ziekenhuissector, (m) opmaak van mobiliteitsplannen, (n) co-creatie van nieuws en verhalen (dienst toerisme), (o) co-creatie, testing en validatie van Internet of Everything diensten voor steden met het oog op stedelijke innovatie (p) studies windturbines, (q) innovatief afvalbeleid, en (r) innovatief sport- en bewegingsmateriaal

Daarnaast werden ook verwijzingen teruggevonden naar circulair aankopen.

 

Opmerkelijk is dat de aanbestedende overheden het E-Notification platform in sommige gevallen gebruiken om informatie te krijgen over innovatieve oplossingen. Dit betekent dat E-Notification in deze gevallen in de eerste plaats niet gebruikt wordt om de aankondigingen van overheidsopdrachten te publiceren.