Wasproducten (professioneel)

De zin ‘detergenten voor wassen voor professioneel gebruik’ betekent producten voor het wassen van textiel in water door professionele gebruikers zoals institutionele/ industriële en andere grootschalige gebruikers.

Producten die uitsluitend voor gebruik door consumenten bedoeld zijn en alleen in kruidenierswinkels en winkels voor niet-duurzame consumentenproducten verkocht worden, kunnen niet volgens deze criteria geen ecolabel krijgen. Voor deze producten gelden andere criteria.

Criteria m.b.t. schoonmaakproducten en –diensten worden anno 2012 ontwikkeld door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de federale overheid, sectorvertegenwoordigers en NGO’s. U kunt deze hier r aadplegen.

Ter info, criteria van de Europese Commissie zijn te vinden bij: GPP Toolkit

 

Tips: 

Voorbeelden uit het buitenland: “goede praktijken”

Voorbeeld 2016: FOD Personeel en Organisatie: bestek - bijlage

Voorbeeld 2014: Anderlecht: Infofiche

Voorbeeld 2012: Fonds van Beroepsziekten: Bestek

Voorbeelden: Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

Labels

  • Nordic Swan
  • Ecocert
  • Milieukeur
  • AU - label
  • EU Ecolabel
  • CtoC Silver or Gold