Wasproducten (particulier)

De productgroep ‘detergenten voor wassen’ omvat alle detergenten, in poeder, vloeibaar of in om het even welke andere vorm, voor het wassen van textiel, die bedoeld zijn om voornamelijk in huishoudelijke machines gebruikt te worden. Deze productgroep is niet bedoeld voor professionele activiteiten.

Criteria m.b.t. schoonmaakproducten en –diensten worden anno 2012 ontwikkeld door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de federale overheid, sectorvertegenwoordigers en NGO’s. U kunt deze hier  raadplegen.

Ter info, criteria van de Europese Commissie zijn te vinden bij : GPP Toolkit

 

 

Tips: 

Voorbeelden uit het buitenland: “goede praktijken”

Voorbeeld 2016: FOD Personeel en Organisatie: bestek - bijlage

Voorbeeld 2014: Anderlecht: Infofiche

Voorbeeld 2012: Fonds van Beroepsziekten: Bestek

Voorbeelden: Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

Labels

  • AU - label
  • EU Ecolabel
  • NF Envrion.
  • Nordic Swan
  • Ecocert
  • Ecogarantie
  • Leaping Bunny
  • CtoC Silver or Gold