Vaatwasproducten machine voor professioneel gebruik

De criteria gelden voor detergent voor vaatwasmachines met automatische dosering, droogmiddel en voorweekmiddelen voor professioneel gebruik door instellingen en cateringcentra. Voor de dosering van voorweekmiddelen gelden bijzondere vereisten. Detergent en voorweekmiddelen voor speciale machines in de voedselproductie, zuivelfabrieken enz. zijn niet inbegrepen.

Criteria m.b.t. schoonmaakproducten en –diensten worden anno 2012 ontwikkeld door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de federale overheid, sectorvertegenwoordigers en NGO’s. U kunt deze hier raadplegen.

Ter info, criteria van de Europese Commissie zijn te vinden bij: GPP Toolkit

 

Tips: 

Voorbeeld 2016: FOD Personeel en Organisatie: bestek - bijlage

Voorbeeld 2012 Fonds van Beroepsziekten: Bestek

Voorbeelden: Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

Labels

  • Nordic Swan
  • AU - label
  • EU Ecolabel
  • CtoC Silver or Gold