Ringmap, ordner, hangmappen

Deze criteria gelden voor mappen met een harde kaft om papieren samen te houden. Men noemt ze ringmappen of ordners.

Voor meer informatie over criteria, clausules en instrumenten m.b.t. deze productgroep, gelieve de volgende fiche (pdf, WORD 2016) te raadplegen; voor relevante labels en goede praktijken, zie verder op deze pagina.

Tips: 

Sectorinfo (2017): Responsible Office

Voorbeelden: Brussel Leefmilieu

 

Labels

  • AU - label
  • Blaue Engel
  • EU Ecolabel
  • CtoC Silver or Gold
  • FSC
  • NF Envrion.
  • PEFC