Printers, copieermachines, faxen, scanners

Kopieermachines, digitale duplicators, faxmachines, multifunctionele toestellen, printers en scanners komen in aanmerking. De machines kunnen met externe of interne scanners uitgerust zijn.

De criteria gelden niet voor computeruitrusting, waarop afzonderlijke criteria van toepassing zijn.

 Duurzame criteria Belgische federale overheid:

Voor meer informatie over criteria, clausules en instrumenten m.b.t. deze productgroep, gelieve de volgende fiche (pdf, WORD 2016) te raadplegen; voor relevante labels en goede praktijken, zie verder op deze pagina

Ter info, criteria van de Europese Commissie zijn te vinden bij : GPP Toolkit

Let op: Deze productgroep is gevoelig over inbreuken op IAO conventies en mensenrechten

Ter info, de Fair ICT Flanders toolbox (2020) bestaat uit praktijkgerichte onderzoeksrapporten, concrete richtlijnen en stappenplannen. De inhoud is gebaseerd op  uitgebreid onderzoekswerk én op de informatie en de onderlinge uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden.

 

 

Tips: 

Voorbeeld 2021: Guide pratique (Frankrijk)

Voorbeeld 2016: FOD Personeel en Organisatie: bestek

Voorbeeld 2012: Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest: Bestek, Bijlage 1, Bijlage 2,  Bijlage 3  

Voorbeelden uit het buitenland: “goede praktijken”

Labels

  • AU - label
  • Blaue Engel
  • Nordic Swan
  • EPEAT