Koerierdiensten (2024)

In het kader van het vastleggen van prioriteiten voor maatschappelijk verantwoord aankopen heeft de Belgische federale overheid fiches opgemaakt die aankopers informeren over de milieu- en sociale risico’s van bepaalde producten of diensten. Ze onderzoeken daarnaast de opportuniteiten voor de sociale en circulaire economie en de transparantie in de toevoerketens. Deze fiches verwijzen ook naar relatief eenvoudige milieu- en sociale criteria.

- Fiche koerierdiensten (2024)

Voor relevante labels en goede praktijken, zie verder op deze pagina.

Tips: 

- Gids Bond BeterLeefmilieu(2024)

Labels

Last update: 
Monday, 22. February 2021