Constructiewerken, adviesbureaus, aannemers, installateurs

Construction (works, engineers, architects, consultants)

Duurzame criteria werden (nog) niet ontwikkeld bij Belgische overheidsdiensten.
Ter info, criteria van de Europese Commissie zijn te vinden bij:  GPP Toolkit

Let op: Deze productgroep is gevoelig over inbreuken op IAO conventies en mensenrechten

Tips: 

Voorbeelden uit het buitenland: “goede praktijken”

Labels