Bodemverbeteraars en groeimedia

Deze criteria gelden voor materialen die ter plekke aan de bodem worden toegevoegd om zijn fysieke eigenschappen te behouden of te verbeteren, en die zijn chemische en/of biologische eigenschappen of activiteit kunnen verbeteren.

Actualisatie februari 2012: De Europese Commissie heeft een eigen set van criteria voor  bodemverbeteraars. De criteria zijn te vinden op GPP Toolkit.

Criteria m.b.t. groenbeheer werden anno 2014 ontwikkeld door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de federale overheid, sectorvertegenwoordigers en NGO’s. U kunt deze hier raadplegen.

Voor deze productgroep zijn geen fiches beschikbaar, voor relevante labels en goede praktijken, zie verder op deze pagina

 

 

 

Labels

  • AU - label
  • EU Ecolabel
  • OK Biodegradable