Circulaire overwegingen

Overheidsopdrachten zijn een belangrijk instrument in de transitie naar een circulaire economie. Zoals eerder vermeld, focust de circulaire economie op een maximaal behoud van de waarden van grondstoffen en (half afgewerkte) producten door deze optimaal te herintegreren in de economische cycli. Ondertussen nemen verschillende markten volop het initiatief in de ontwikkeling van circulaire innovaties. Daarnaast zijn er ook aankopers nodig die deze innovaties begrijpen en circulaire producten en diensten bewust willen stimuleren.

Circulair aankopen is een belangrijke factor voor de groei van de markt voor circulaire producten en diensten.

Ook hier is de prominente vraag: welke circulaire doelstellingen wil je organisatie nastreven?

De belangrijke circulaire ambities die je als aankoper kan nastreven zijn:

Inzetten op minder materialen: het in vraag stellen van de aankoopbehoefte, de verschuiving naar meer delen van producten, gebruiken in plaats van bezitten, meer hergebruiken en renoveren, of simpelweg kiezen voor materiaalefficiënte ontwerpen, etc.

Kiezen voor meer gerecycleerde inhouden in producten*: het actief inzetten op het creëren van meer transparantie over de samenstelling van producten en het vervangen van het aandeel ‘virgin’ materialen door gerecycleerde of biobased-grondstoffen.

Het verlengen van de levensduur van producten: door in te zetten op circulaire contracten (as-a-service), onderhoud en herstel in te bouwen in het contract, langere garanties te vragen, zorgen voor moduleerbare en aanpasbare producten, etc. 

Het creëren van inzicht in de volgende loops op het vlak van hergebruik van producten, componenten en materialen

 

*Met product bedoelen we hier producten, gebouwen, machines, toestellen, etc.

Deze ambities kunnen toegepast worden op verschillende productgroepen. Het is dus essentieel om te bepalen welke specifieke circulaire prioriteiten je wenst te realiseren binnen welke productgroep.

Meer informatie over circulaire economie:

in Vlaanderen

in Wallonië

in Brussel