Events

Conferentie “Duurzame en Verantwoorde aankopen in België: uitdagingen en trends in 2017"

11/05/2017 - 08:30 to 14:00

Conferentie “Duurzame en Verantwoorde aankopen in België: uitdagingen en trends in 2017"

11/05/2017 - 08:30 to 14:00

PROGRAMMA 

 

8:30    ONTHAAL

9:00    INTRODUCTIE

 • Opening door Minister Marie-Christine Marghem
 • Inleiding door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

9:20    TRENDS EN EVOLUTIE

In de toekomst staan duurzame aankopen centraal: nieuwe regelgeving, strategie en tool
 • Versterkt de nieuwe wet "Overheidsopdrachten" de uitvoering van duurzame aankopen? (Presentatie: CMS De Backer)
 • Hoe kan de nieuwe norm ISO 20400 aankopers ondersteunen bij duurzame aankopen? (Presentatie:The Global Picture)
 • Vooruitzichten voor de duurzame OO’s in de nieuwe aankoopstrategie van de federale overheid (Presentatie: FOD BOSA)

10:00    INNOVATIE

  Duurzaam aankopen als hefboom voor een circulaire economie 

10:40    KOFFIEPAUZE

11:00    ETHIEK

  Wedijveren voor meer transparantie in de bevoorradingsketen
 •  Inleiding (Presentatie: SWEDWATCH)
 •  Evaluatie van de MVO-performantie van de grote federale leveranciers en hun toeleveringsketen (Presentatie: FIDO)
 • Toolbox voor een sociaal verantwoorde keten: de case voor sociaal verantwoord geproduceerd textiel (Presentatie: Stad Gent-VVSG)
 •  Evaluatie van de ethische verbintenis van de publieke inschrijvers (Presentatie: WSE)
 •  Inspirerend sectoraal initiatief: eerlijke natuursteen (Presentatie: FEBENAT)

11:50    SOCIALE DUMPING

 Hoe kunnen we respect voor de sociale rechten van de werknemer en gezonde concurrentie voor ondernemingen garanderen
 •  Inleiding  (Presentatie: SIOD)
 • Goede praktijken: strategie voor de bestrijding van de sociale dumping in overheidsopdrachten (Presentatie: BELIRIS-SIOD)
 • Instrumenten om de sociale dumping in de bouwsector te bestrijden en de eerste resultaten (Presentatie: Waalse overheidsdienst)

12:30    WALKING LUNCH 

 

Een simultane vertaling zal voorzien worden in het Frans en in het Nederlands.
Het evenement zal verzorgd worden door twee moderatoren, experten in het gebied van duurzame aankopen: mevr. Mieke Pieters  (The Global Picture) en dhr.  Raphaël Dugaillez (Senselia).