Belgisch leernetwerk voor duurzame aankoop van ICT

In 2021 organiseert het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO/IFDD) het Belgisch leernetwerk voor duurzame aankoop van ICT. Het doel van dit initiatief is om publieke aankopers meer duurzame (circulaire, milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde) ICT te laten aankopen/leasen door onderling kennis te delen en goede praktijken naar voor te schuiven m.b.t. smartphones, PC’s en laptops. Het leernetwerk richt zich naar Belgische aankopers en overheidsexperten werkzaam binnen een organisatie die onderhevig is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten (zoals onderwijsinstellingen, overheidsdiensten, gemeenten, OCMW’s enz.). Uw ICT-aankoopbeleid kan een belangrijke hefboom zijn om de ICT-productieketen te verduurzamen.

Het leernetwerk gaat door in 2021 en bestaat uit 4 halve dagen verspreid over het jaar. De 3 eerste sessies gaan online door, de terugkomsessie gaat (indien mogelijk) door in Brussel.