Literatuur sociale overwegingen

 

Voor gedetailleerde informatie over de juridische mogelijkheden voor het integreren van sociale overwegingen in overheidsopdrachten zijn verschillende handboeken in omloop. Hier volgt een beknopt overzicht:

 

SPW – Affaires juridiques – Développement durable, Les clauses sociales dans les marchés de traveaux – batiments, 2015;

ICLEI Landmark Consortium, Success stories in socially responsible public procurement, 2014;

POD Maatschappelijke Integratie, Leidraad voor sociale clausules in overheidsopdrachten in België, 2013; 

Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie: Duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten: invoegen van sociale criteria,  2013;

Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie: Duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten: moraal en sociale ethiek, 2013;

ICLEI Landmark Consortium, Maatschappelijke verantwoordelijkheid in toeleveringsketens controleren: een   praktische en juridische gids voor openbare aankopers, 2012;

ICLEI Landmark Consortium, Goede praktijken inzake maatschappelijk verantwoord aanbesteden: controlemethodes uit heel Europa, 2012;

Vlaamse overheid, Leidraad voor de opname van sociale criteria in overheidsopdrachten, 2012;

Europese Commissie, directoraat Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen in overheidsaanbestedingen, 2010;

Sustenuto, Inventarisatie van sociale en arbeidscriteria in internationale standaarden, codes en labels. - Een praktisch overzicht voor het gebruik van sociale criteria in duurzame overheidsopdrachten 2010;

Ans Rossy en Bert Bayens, Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten – Lokale overheden verankeren MVO, 2008;